Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Upphandling och inköp

Inför varje rekommendation tas en inköpsstrategi fram som utgör beslutsunderlag för om en upphandling ska genomföras eller om samordning ska ske på annat sätt, som till exempel förhandling. Om en upphandling ska genomföras tas det fram en upphandlingsstrategi. Upphandlingsstrategin utgör beslutsunderlag för om en gemensam upphandling ska ske och hur en upphandling i sådant fall ska genomföras. Vid andra samverkansformer för anskaffning kan även de förutsättningarna formuleras i en upphandlingsstrategi.

Senast ändrad