Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Fullmaktsgruppen

Alla regioner har en person utsedd med fullmakt att företräda sin region i överläggningar med TLV i samband med förmånsbeslut.

Fullmaktsgrupperingen arbetar tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR och TLV med receptläkemedel (inom förmånsprocessen) och beslut om subvention av förbrukningsartiklar.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket – samverkan

Senast ändrad