Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Medicintekniska företag

Medicintekniska företag är involverade genom hela ordnat införandeprocessen för att bidra med kunskap och dokumentation om sina produkter.

Medicinteknikföretagen äger dokumentationen om sin produkt, men har möjlighet att dela med sig av denna redan innan den blir offentlig för att underlätta för regionerna att ta fram de kunskapsdokument som behövs för ett tidigt och ordnat införande av nya medicintekniska produkter.

Involvering genom hela processen

Arbete pågår med att etablera arbetsformer för horisontspaningsarbetet. I detta arbete är delaktighet av företagen central. Inför den hälsoekonomiska utvärderingen som ligger till grund för MTP-rådets rekommendationer levererar företaget hälsoekonomiska underlag till främst TLV, och har under utredningstiden en dialog med utredarna.

Senast ändrad