Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Ledamöter i medicintekniska produktrådet

Ordförande: Ulrica Fjärstedt, sjukhusingenjör, sektionschef medicinsk teknik Region Uppsala, samverkansregion Mellansverige

Koordinator: Sofia Medin, civilingenjör, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sofia.medin@skr.se

Claes Lennmarken, docent och medicinsk rådgivare region Östergötland, Sydöstra samverkansregionen

Joachim Lundahl, medicinskt ledningsansvarig läkare, Medicinsk Diagnostik Karolinska, Samverkansregion Stockholm Gotland

Mia Isacson, regionutvecklare, leg. arbetsterapeut, Västra Götalandsregionen, Västra samverkansregionen

Sven-Göran Öhlén, certifierad medicinteknisk ingenjör, verksamhetschef Medicinsk Teknik Region Västernorrland, Norra samverkansregionen

Ulrika Sandberg, verksamhetschef Medicinsk Fysik och Teknik, civilingenjör medicinsk teknik, Region Kronoberg, Södra samverkansregionen.

Gustav Tinghög, hälsoekonom, professor, Linköpings universitet

Erik Gustavsson, universitetslektor, Centrum för tillämpad etik, Linköpings universitet

Andreas Hager, jurist, rådgivare patientmedverkan

Ordförande har tillsammans med ledamöterna, som utsetts av de sex samverkansregionerna, röst- och beslutanderätt i MTP-rådet.

Senast ändrad