Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Ledamöter i medicintekniska produktrådet

Ordförande: Jan Liliemark, professor i farmakoterapi och adjungerad ledamot rådet för nya terapier, NT-rådet

Biträdande ordförande: Ulrica Fjärstedt, sjukhusingenjör, sektionschef medicinsk teknik Region Uppsala, samverkansregion Mellansverige

Koordinator: Sofia Medin, civilingenjör, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sofia.medin@skr.se

Claes Lennmarken, docent och medicinsk rådgivare region Östergötland, sydöstra samverkansregionen

Joachim Lundahl, medicinskt ledningsansvarig läkare, Medicinsk Diagnostik Karolinska

Anette Lövefors Daun, legitimerad sjukhusfysiker, verksamhetschef Medicinsk Fysik och Teknik Västra Götalandsregionen, Västra samverkansregionen

Ulf Malmqvist, läkare, verksamhetschef Skånes universitetssjukhus, Södra samverkansregionen

Sven-Göran Öhlén, certifierad medicinteknisk ingenjör, verksamhetschef Medicinsk Teknik Region Västernorrland, Norra samverkansregionen

Gustav Tinghög, hälsoekonom, biträdande professor, Linköpings universitet

Erik Gustavsson, universitetslektor, Centrum för tillämpad etik, Linköpings universitet

Andreas Hager, jurist, rådgivare patientmedverkan

Ordförande har tillsammans med ledamöterna, som utsetts av de sex samverkansregionerna, röst- och beslutanderätt i MTP-rådet.

Senast ändrad