Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik

Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik är styrgrupp för regionernas samverkansmodell och arbetar för att ge stöd i läkemedels- och medicinteknikfrågor inom systemet för kunskapsstyrning.

Samverkansgruppen ska, i egenskap av styrgrupp, värna det regiongemensamma arbetet med nationella processer för ordnat införande av läkemedel och medicinteknik, och se till att detta utvecklas i enlighet med regionernas behov och omvärldens förväntningar samt verkar integrerat i kunskapsstyrningssystemet.

Inom läkemedelsområdet finns väl etablerade strukturer och samverkansformer på lokal och regional nivå i form av läkemedelskommittéer och läkemedelsenheter. Strukturer för medicinteknik finns på regional och lokal nivå. Samverkansgruppen verkar för att dessa tas tillvara inom ramen för kunskapsstyrningssystemet och utgör stöd till NPO och NAG.

Samverkansgruppen är också utsedd att vid behov även hantera läkemedels- och medicinteknikfrågor av regiongemensam och strategisk karaktär på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket.

Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik ingår i Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

Ledamöter

Ordförande: Johan Bratt, Stockholm/Gotlands sjukvårdsregion

Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro, sjukvårdsregion Mellansverige

Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen

Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Regioner

Senast ändrad