Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik

Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik är styrgrupp  för regionernas samverkansmodell för läkemedel: NT-rådet (nya terapier), livscykelfunktion, förhandlingsdelegation, marknadsfunktion och samordningsfunktion. Gruppen är utsedd av regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer.

Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik ingår i Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

Ledamöter

Ordförande: Johan Bratt, Stockholm/Gotlands sjukvårdsregion
Ann Söderström, Västra sjukvårdsregionen
Åsa Himmelsköld, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Pia Näsvall, Norra sjukvårdsregionen
Johan Rosenqvist, Sydöstra sjukvårdsregionen                                         
Pia Lundbom, Södra regionen                                                                
Emma Spak, Sveriges kommuner och regioner, SKR
Sekreterare/processtöd: Sofie Alverlind, Sveriges kommuner och regioner, SKR
sofie.alverlind@skl.se

Senast ändrad