Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Regionernas samverkansmodell för medicinteknik

Syftet med samverkansmodellen är att stödja regionerna att bli en samlad handlingskraftig sektor och företrädare för kunskapsbaserad och jämlik vård med stort etiskt ansvarstagande inom det medicintekniska området. Samverkansmodellen ska arbeta för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av ett urval av nya medicintekniska produkter. Det gäller speciellt områden där risken för ojämlik vård och höga kostnader bedöms stor och som kan innebära en utmaning för regionerna.

I regionernas samverkansmodell för medicinteknik ingår MTP-rådet och beredningsgruppen och koordineras och förvaltas av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Arbetet sker i nära samarbete med övriga kunskapsstyrningsorganisationen som nationella programområden, NPO, och regionala programområden, RPO, med flera.

Styrgruppen för regionernas samverkansmodell för medicinteknik utgörs av Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

Senast ändrad