Regionernas samverkansmodell för läkemedel

 • Start
 • / Nationellt ordnat införande

Nationellt ordnat införande

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

NT-rådet

Sveriges regioner samarbetar kring vilka nya läkemedel som ska införas i sjukvården. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer om hur vissa läkemedel ska användas i Sverige.

Logga_NT_RådetRättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel genom effektiv användning av våra gemensamma resurser.
Rekommendationer
Samverkan
Så arbetar vi

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. MABp1 (Xilonix)
 2. Mavenclad (kladribin)
 3. Maviret (glekaprevir/­pibrentasvir)
 4. Mayzent (siponimod)
 5. mepolizumab (Bosatria)
 6. mepolizumab (Nucala)
 7. merkapamin­bitartrat (Procysbi)
 8. midostaurin (Rydapt)
 9. Mylotarg (gemtuzumab­ozogamicin)
 10. Mysimba (bupropion/­naltrexon)