Regionernas samverkansmodell för läkemedel

 • Start
 • / Nationellt ordnat införande

Nationellt ordnat införande

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

NT-rådet

Sveriges regioner samarbetar kring vilka nya läkemedel som ska införas i sjukvården. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer om hur vissa läkemedel ska användas i Sverige.

Logga_NT_RådetRättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel genom effektiv användning av våra gemensamma resurser.
Rekommendationer
Samverkan
Så arbetar vi

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. nab-paklitaxel (Abraxane)
 2. necitumumab (Portrazza)
 3. neratinib (Nerlynx)
 4. Nerlynx (neratinib)
 5. Ninlaro (ixazomib)
 6. nintedanib (Ofev)
 7. nivolumab (Opdivo)
 8. Nucala (mepolizumab)
 9. Nuedexta (dextrometorfan/­kinidin)
 10. nusinersen (Spinraza)