Regionernas samverkansmodell för läkemedel

  • Start
  • / Nationellt ordnat införande

Nationellt ordnat införande

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

NT-rådet

Sveriges regioner samarbetar kring vilka nya läkemedel som ska införas i sjukvården. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer om hur vissa läkemedel ska användas i Sverige.

Logga_NT_RådetRättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel genom effektiv användning av våra gemensamma resurser.
Rekommendationer
Samverkan
Så arbetar vi

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
  1. Xeljanz (tofacitinib)
  2. Xilonix (MABp1)
  3. Xofigo (radium-223)
  4. Xtandi (enzalutamid)
  5. Xyndari (glutamin)
  6. Xyrem (natriumoxibat)