Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Här listas läkemedel som utsetts till nationellt ordnat införande som är under beredning av NT-rådet och för vilka rekommendation ännu inte givits.

Gå till läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan »

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Substans

Läkemedel

Indikation

Motivering

Datum

asfotas alfa

Strensiq

hypofosfatasi

Kostsam behandling, angeläget med jämlik hantering.

2019-06-26

atezolizumab

Tecentriq

Trippelnegativ bröstcancer

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

2019-01-30

avelumab

Bavencio

I kombination med Inlyta (axitinib) vid njurcancer

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2019-02-27

cemiplimab

Libtayo

kutan skivepitelcancer

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

2019-02-13

dinutuximab beta

Qarziba

högrisk neuroblastom

Kostsam behandling, angeläget med jämlik hantering.

2019-06-26

edaravon

Radicava

amyotrofisk lateral skleros

Ny behandlingsprincip, angeläget med jämlik hantering.

2018-11-21

elosulfas alfa

Vimizim

mukopolysackaridos typ IVA

Angeläget med ny hälsoekonomisk värdering då nya kliniska data tillkommit.

2019-06-26

esketamin

-

depression

Ny behandlingsprincip; angeläget med nationell samordning och hälsoekonomisk värdering.

2019-06-26

fremanezumb

Ajovy

migränprofylax

Behov av hantering tillsammans med liknande läkemedel vid samma indikation.

2019-06-11

galkanezumab

Emgality

migränprofylax

Behov av hantering tillsammans med liknande läkemedel vid samma indikation.

2019-06-11

ibrutinib

Imbruvica

Waldenströms makroglobulinemi

Angeläget med jämlik hantering och hälsoekonomisk värdering.

2018-12-19

inotersen

Tegsedi

familjär amyloidos med polyneuropati

Nominerat av ett landsting. Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

2018-02-21

kaplacizumab

Cablivi

förvärvad trombotisk trombocytopen purpura

Angelägen behandling, hög kostnad.

2019-06-11

karfilzomib

Kyprolis

i kombination med lenalidomid och dexametason vid multipelt myelom

Behov av hälsoekonomisk värdering.

2019-04-24

larotrektinib

Viktravi

Solida tumörer med NTRK-fusion

Ny innovativ behandlingsprincip

2019-06-11

neratinib

Nerlynx

adjuvant behandling av bröstcancer

Behov av tydliggörande av plats i terapin.

2018-10-17

onasemnogen abeparvovek

Zolgensma

Spinal muskelatrofi

Angelägen och förväntat kostsam behandling.

2018-03-12

patisiran

Onpattro


familjär amyloidos med polyneuropati

Nominerat av ett landsting. Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

2018-02-21

pegvalias


fenylketonuri

Sjukdom med hög svårighetsgrad, behov av behadlingsalternativ.

2018-12-19

pembrolizumab

Keytruda

Neo-adjuvant vid trippelnegativ bröstcancer

Behov av hälsoekonomisk värdering.

2018-03-19

pembrolizumab

Keytruda

I kombination med Inlyta (axitinib) vid njurcancer

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2019-02-27

pitolisant

Wakix

narkolepsi

Jämlik tillgång till läkemedel vid narkolepsi bedöms angeläget.

2017-04-05

romosozumab

Evenity

osteporos

Ny behandlingsprincip, stor patientgrupp, angeläget med jämlik vård.

2018-11-21

trastuzumab-emtansin

Kadcyla

adjuvant vid bröstcancer

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

2019-02-13

volanesorsen

Waylivra

lipidrubbningar

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

2018-10-17

voretigene neparvovek

Luxturna

retinitis pigmentosa

Ny genterapi som bedöms kräva nationell samverkan.

2018-04-28

βA-T87Q-globin genterapi

Zynteglo

Beta-thalassemi

Genterapi, angeläget med nationell samverkan

2019-03-12


Shringrix vaccin

Herpes zoster

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2017-06-07