Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Här listas läkemedel som utsetts till nationellt ordnat införande som är under beredning av NT-rådet och för vilka rekommendation ännu inte givits.

Gå till läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan »

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Substans

Läkemedel

Indikation

Motivering

Datum

adukanumab

-

alzheimers sjukdom

Förväntat stor påverkan på sjukvården

2021-04-14

atezolizumab

Tecentriq

neo-adjuvant vid trippelnegativ bröstcancer

Behov av hälsoekonomisk värdering

2021-04-14

autolog CD34+-berikad cellfraktion transducerad med gen för arylsulfas A

Libmeldy

metakromatisk polydysfori

Genterapi, angeläget med nationell samverkan

2020-06-04

autolog CD34+-berikad cellfraktion transfekterad med gen för SCID

Strimvelis

ADA-SCID

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2020-10-01

belantamab mafodotin

-

multipelt myelom

Ny behandlingsprincip

2020-06-24

blinatumomab

Blincyto

akut lymfatisk leukemi

Angeläget för helhetsbild kring behandling av ALL, kan vara alternativ till CAR T-terapi

2019-11-28

brexucabtagene autoleucel

Tecartus

mantelcellslymfom

CAR T-terapi, ny behandlingsprincip

2020-03-19

bulevirtid

Hepcludex

hepatit D


2020-02-19

daratumumab

Darzalex

kombination med lenalidomid och dexametason vid multipelt myleom

Behov av hälsoekonomisk värdering

2021-01-27

daratumumab

Darzalex

kombination med bortezomib, melfalan, prednison vid multipelt myleom

Behov av hälsoekonomisk värdering

2021-03-05

dinutuximab beta

Qarziba

högrisk neuroblastom

Kostsam behandling, angeläget med jämlik hantering.

2019-06-26

eladokagen exuparvovek

Upstaza

AADC-brist

hög svårighetsgrad, potentiellt angelägen behandling

2021-04-14

ibrutinib

Imbruvica

Waldenströms makroglobulinemi

Angeläget med jämlik hantering och hälsoekonomisk värdering.

2018-12-19

idekaptagen vikleucel


myelom

Ny behandlingsprincip

2020-10-06

imlifidas

Idefirix

avstötningsprofylax inför njurtransplantation Motivering: Datum

Angelägen behandling med ny behandlingsprincip

2019-11-14

inklisiran

Leqvio

hyperkolesterolemi

Ny behandlingsprincip, stor patientpopulation, liknande användning som PSKC9-hämmare

2020-12-10

isatuximab

Sarclisa

multipelt myelom

Hälsoekonomisk värdering angelägen.

2020-02-19

kaplacizumab

Cablivi

förvärvad trombotisk trombocytopen purpura

Angelägen behandling, hög kostnad.

2019-06-11

krizanlizumab

Adakveo

sickelcellanemi

Ny behandlingsprincip, angelägen behandling

2020-04-02

lisokaptagen maraceucel


B-cellslymfom

Angeläget med hälsoekonomisk värdering

2020-10-06

luspatercept

Reblozyl

Beta-thalassemi major

Ny behandlingsprincip, angeläget med nationell samverkan

2020-03-05

luspatercept

Reblozyl

anemi vid myelodysplastiskt syndrom

Ny behandlingsprincip, angeläget med nationell samverkan

2020-05-07

mogamullizumab

Poteligeo

Sezarys syndrom, mucosis fungoides

Angeläget med nationell samverkan och hälsoekonomisk värdering

2020-03-05

nivolumab

Opdivo

Esofaguscancer

Ny indikation

2021-04-14

pegvalias

Palynziq

fenylketonuri

Sjukdom med hög svårighetsgrad, behov av behadlingsalternativ.

2018-12-19

pembrolizumab

Keytruda

koloncancer

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2020-10-21

pembrolizumab

Keytruda

neo-adjuvant vid trippelnegativ bröstcancer

Ny indikation

2018-03-19

remdesivir

Veklury

covid-19

Behov av hälsoekonomisk värdering och jämlikt införande

2021-03-24

risdiplam

Evrydsi

spinal muskelatrofi

Behov av nationell samverkan och hantering genom nationellt behandlingsråd

2021-03-24

spartalizumab


avancerat melanom

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2020-01-16

tafamidis

Vyndaquel

transtyretinamyloidos vid kardiomyopati

Potentiellt stor patientpopulation och budgetpåverkan

2020-01-16

tanezumab

-

höft- och knäledsartros

Ny behandlingsprincip, förväntat stor patientpopulation

2021-04-14

trastuzumab deruxtekan

Enhertu

metastaserad HER-2-positiv bröstcancer

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering

2021-02-04

valoktokogen roxaparvovek


hemofili A

Angeläget med nationell samverkan för att tydliggöra plats i terapin, förväntad kostsam behandlingShringrix vaccin

Herpes zoster

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2017-06-07