Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Diagnosgrupp

NT-rådets rekommendationer sorterade efter sjukdom.

Övriga diagnosgrupper

  1. Njur- och urinvägssjukdomar
  2. Psykisk hälsa