Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Utsedda för utveckling av tidiga bedömningsrapporter

Edaravon vid ALS
Svår sjukdom, stort behov av behandling, positiva fas III-data
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA våren 2018.

Cemiplimab vid skivepitelcancer
Behov av behandling finns
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA april 2018.

Olaparib som monoterapi vid gBRCA muterad bröstcancer
Ny behandlingsprincip vid denna indikation, behandlingsalternativ behövs
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA april 2018.

SGLT-2 hämmare som tillägg till insulin vid diabetes typ 1
Potentiellt stor patientpopulation, ny behandlingsprincip
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA 2018 H1.

Buprenorfin vid opioidberoende (depåberedning)
Ny beredningsform, behov
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA nov 2017.

Ipilimumab i kombination med nivolumab som första linjens behandling vid njurcancer
Potentiellt stor patientgrupp och goda resultat i fas III-studier
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA nov 2017.

Axalimogen filolisbac vid cervixcancer (persistent eller återfall)
Potentiellt stor patientpopulation, ny behandlingsprincip
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA feb 2018

Siponimod vid sekundärprogressiv MS
Stort behov av behandling vid denna sjukdom.

Pegvalias vid fenylketonuri
Behov av behandling finns
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA mars 2018.

Larotrectinib vid TRK-fusion positiv cancer (lokalt avancerad eller metastaserad) hos barn och vuxna
Ny behandlingsprincip
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA augusti 2018.
(accelererad process)

Romosozumab vid osteoporos
Ny behandlingsprincip, potentiellt stor patientpopulation
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA januari 2018, ber gk 2019 Q1

Tofacitinib vid ulcerös kolit
Ny behandlingsprincip, potentiellt stor patientpopulation
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA juli 2017, ber gk 2018 Q3.

Tisagenlecleucel-T vid B-cells ALL hos barn
Ny behandlingsprincip, ny behandlingsprincip
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA nov 2017, ber gk 2018 Q2/Q3.

Naloxon som nasal spray vid opioidöverdosering
Ny läkemedelsform och nytt sätt att använda läkemedlet
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA november 2016, ber gk 2017 Q4.


Inotuzumab ozogamicin vid ALL, relapserad - refraktär, CD22-positiv
Lovande resultat i studier, stort behov av behandling finns.
Ansökt om markandsföringsgodkännande hos EMA augusti 2016, ber gk 2017 Q3.

Begelomab vid steroidrefraktär akut GvHD
Behandling vid detta tillstånd saknas, ny behandlingsprincip, få patienter men ett allvarligt tillstånd. Företaget drog tillbaka ansökan om marknadsföringsgodkännande hos EMA under juli 2016. När ytterligare data finns tillgänglig kommer företaget att skicka in ansökan igen och framtagandet av rapporten kommer att återupptas.

Glutamin vid sickelcellsanemi
Behov av behandling finns.
Beräknat gk under 2018.

Uppdaterad: 2018-09-25