Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Så funkar den etiska plattformen

Lars Sandman, professor i vårdetik och ledamot i NT-rådet förklarar i två filmklipp i SVT hur den etiska plattformen för prioriteringar inom vården fungerar.

Senast ändrad 2018-05-07