Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Adcetris (brentuximab vedotin)

Adcetris är indicerat för behandling av vuxna patienter som fått återfall eller svårare form av Hodgkins lymfom som inte svarar på tillgänglig behandling efter stamcellstransplantation eller efter två tidigare terapier. Adcetris kan även användas för behandling av vuxna patienter som ej får effekt av annan behandling eller återfall vid storcelligt anaplastiskt lymfom.