Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bavencio (avelumab)

Bavencio har utsetts till nationell samverkan för indikationen

  • njurcancer i första linjen i kombination med Inlyta (axitinib), 2019-02-27.

Utredning pågår.

Bavencio är avsett som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastaserad Merkelcellskarcinom (MCC).

Landstingsgemensamt avtal finns framtaget »