Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bavencio (avelumab)

Bavencio har utsetts till nationell samverkan 2019-02-27 för indikationen njurcancer i första linjen i kombination med Inlyta (axitinib). Detta  betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning. Motivering: hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

Utredning pågår.

Mer om nationellt ordnat införande

Bavencio är avsett som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastaserad Merkelcellskarcinom (MCC) samt i kombination med axitinib som första linjens behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer 

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »