Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Crysvita (burosumab)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Crysvita 2018-04-11. Utredning pågår.

Motivering: hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

Crysvita (burosumab) är avsett för behandling av x-kromosombunden hypofosfatemi (XLH) med radiologiskt påvisad skelettsjukdom hos barn i åldern 1 år och äldre och ungdomar med växande skelett.