Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

esketamin

NT-rådet har beslutat om samverkan för esketamin 2019-06-26. Utredning pågår. Motivering: Ny behandlingsprincip; angeläget med nationell samordning och hälsoekonomisk värdering.

Esketamin är avsett att ges vid behandlingsrefraktär depression.