Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Evenity (romosozumab)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för romosozumab 2018-11-21. Utredning pågår.

Motivering: ny behandlingsprincip, stor patientgrupp, angeläget med jämlik hantering

Romosozumab är avsett för behandling av osteporos.