Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Evenity (romosozumab)

Romosozumab har utsetts till nationell samverkan 2018-11-21, vilket innebär att det ingår i nationellt ordnat införande och NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning. Utredning pågår.

Motivering: ny behandlingsprincip, stor patientgrupp, angeläget med jämlik hantering.

Mer om nationellt ordnat införande

Romosozumab är avsett för behandling av osteporos.