Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kadcyla (trastuzumab-emtansin)

Kadcyla har utsetts till nationell samverkan 2019-02-13, vilket betyder att det ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning. Motiveringen är att Kadcyla innebär en ny behandlingsprincip och att hälsoekonomisk värdering är angelägen. Utredning pågår.

Mer om nationellt ordnat införande

Trastuzumab-emtansin (Kadcyla) är ett antikropp-läkemedelskonjugat mellan trastuzumab och den cytotoxiska substansen DM1. Den utvärderade indikationen för trastuzumab-emtansin är monoterapi vid behandling av vuxna patienter med HER2-positiv, icke-resektabel lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer, som tidigare fått trastuzumab och en taxan, separat eller i kombination.

Landstingsgemensamt avtal finns framtaget »