Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kadcyla (trastuzumab-emtansin)

Kadcyla har utsetts till nationell samverkan för indikationen adjuvant behandling av bröstcancer, 2019-02-13. Motivering: ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering. Utredning pågår.

Trastuzumab-emtansin (Kadcyla) är ett antikropp-läkemedelskonjugat mellan trastuzumab och den cytotoxiska substansen DM1. Den utvärderade indikationen för trastuzumab-emtansin är monoterapi vid behandling av vuxna patienter med HER2-positiv, icke-resektabel lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer, som tidigare fått trastuzumab och en taxan, separat eller i kombination.

Landstingsgemensamt avtal finns framtaget »