Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Keytruda (pembrolizumab)

Rekommendationen för urotelial cancer har uppdaterats 2019-09-21 med anledning av förändring i indikationerna för Keytruda och Tecentriq.

NT-rådet har fattat beslut om nationell samverkan för Keytruda vid indikationen trippelnegativ bröstcancer, 2018-03-19. Utredning pågår.

Motivering: behov av hälsoekonomisk värdering.