Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Keytruda (pembrolizumab)

Keytruda har utsetts till nationell samverkan för indikationerna

  • i kombination med kemoterapi vid icke-småcellig lungcancer i första linjen, 2018-01-30
  • huvud- och halscancer i första linjen, 2018-01-30
  • neoadjuvant för trippelnegativ bröstcancer, 2018-03-19

Utredning pågår.