Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nerlynx (neratinib)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Nerlynx 2018-10-17, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Motivering: Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

Utredning pågår.

Mer om nationellt ordnat införande

Nerlynx är indicerat vid utvidgad adjuvant behandling av HER2-positiv bröstcancer i tidigt stadium efter behandling med trastuzumab