Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Olumiant (baricitinib)

Baricitinib (Olumiant) är avsett för behandling av reumatiod artrit.

Baricitinib är föremål för nationellt ordnat införande på samverkansnivå 1 med motiveringen att patientpopulationen är stor och att intresset förväntas vara stort då det rör sig om en ny verkningsmekanism och en oral behandling.

Landstingsgemensamt avtal finns framtaget »