Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Olysio (simeprevir)

Simeprevir är avsett att användas i kombination med andra läkemedel för behandling av kronisk hepatit C (CHC) hos vuxna.