Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ondexxya (andexanet alfa)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Ondexxya 2017-03-28. Ärendet är under bevakning, på grund av osäkerhet kring när läkemedlet blir tillgängligt på marknaden.

Andexanet alfa är avsett som antidot vid blödningar vid behandling med faktor Xa-hämmare.