Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Onpattro (patisiran)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Onpattro 2018-02-21. Utredning pågår.

Motivering: Nominerat av ett landsting. Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

Onpattro är avsett för behandling av polyneuropati i stadium 1 eller 2 hos vuxna patienter med ärftlig transtyretinamyloidos (hATTR, Skelleftesjukan).