Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Opdivo (nivolumab)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Opdivo i kombination med Yervoy vid njurcellscancer 2018-12-05. Utredning pågår.

Motivering: Potentiellt viktig behandlingsmöjlighet