Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ozurdex (dexametason)

Ozurdex (dexametason) är avsett för behandling av vuxna patienter med makulaödem efter antingen grenocklusion av retinalvenen (BRVO), eller centralocklusion av retinalvenen (CRVO). Ozurdex administreras som ett implantat intraviteralt (i glaskroppen) som engångsdos.