Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Portrazza (necitumumab)

Necitumumab är indicerat vid icke småcellig lungcancer av skivepiteltyp.