Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Samsca (tolvaptan)

Samsca är avsett för behandling av vuxna patienter med hyponatremi sekundärt till SIADH (Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion).