Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sovaldi (sofosbuvir)

Sofosbuvir är avsett att anvandas i kombination med andra läkemedel för behandling av kronisk hepatit C hos vuxna.

Landstingsgemensamt avtal finns framtaget »