Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Spravato (esketamin)

NT-rådet har beslutat om samverkan för Spravato 2019-06-26, vilket innebär att den ingår i den nationella processen för ordnat införande och att NT-rådet kommer att avge en rekommendation till regionerna om dess användning. Motivering: Ny behandlingsprincip, angeläget med nationell samordning och hälsoekonomisk värdering.

Utredning pågår och under tiden rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta användning av Spravato.

Mer om nationellt ordnat införande

Esketamin är avsett att ges vid behandlingsrefraktär depression.