Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Strensiq (asfotas alfa)

NT-rådet har beslutat om samverkan för Strensiq 2019-06-26. Utredning pågår. Motivering: Kostsam behandling av tillstånd med hög svårighetsgrad; angeläget med jämlik hantering.

Strensiq är avsett för långtidsbehandling med enzymersättning hos patienter med hypofosfatasi vars första symtom visat sig före 18 års ålder för att behandla sjukdomens benmanifestationer.