Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Symkevi (tezakaftor/­ivakaftor)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Symkevi 2018-08-22. Utredning pågår.

Motivering: Behov av nationell samverkan för nytt läkemedel vid cystisk fibros. Förväntat hög kostnad. Eftersom Symkevi är ett förskrivningsläkemedel, är hantering genom förmånsansökan hos TLV önskvärt.