Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Tecentriq (atezolizumab)

Rekommendationen för urotelial cancer har uppdaterats 2018-09-21 med anledning av förändring i indikationerna för Keytruda och Tecentriq.

Atezolizumab (Tecentriq) i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelialt carcinom efter tidigare behandling med platinuminnehållande kemoterapi eller då cisplatin inte anses lämpligt.

Tecentriq i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer efter tidigare behandling med kemoterapi.

Landstingsgemensamt avtal finns framtaget »