Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Tecentriq (atezolizumab)

Följande indikationer för Tecentriq omfattas av nationell samverkan, vilket innebär att dessa ingår i processen för nationellt ordnat införande och NT-rådet kommer att avge rekommendationer till regionerna om användning:

- Trippelnegativ bröstcancer, ärendet påbörjat 2019-01-30

- Småcellig lungcancer, ärendet påbörjat 2019-05-28

Utredning pågår.

Atezolizumab (Tecentriq) i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelialt carcinom efter tidigare behandling med platinuminnehållande kemoterapi eller då cisplatin inte anses lämpligt.

Tecentriq i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer efter tidigare behandling med kemoterapi.

Landstingsgemensamt avtal finns framtaget »