Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Translarna (ataluren)

Ataluren (Translarna) är godkänt för behandling av Duchennes muskeldystrofi.

Landstingsgemensamt avtal finns framtaget »