Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vyndaqel (tafamidis)

Vyndaqel (tafamidis) är indicerat för behandling av transtyretinamyloidos hos vuxna med symtomgivande polyneuropati i stadium 1, för att fördröja perifer neurologisk försämring.

Landstingsgemensamt avtal finns framtaget »