Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Wakix (pitolisant)

Wakix är utsett till nationell samverkan 2017-04-05.

Motivering: Jämlik tillgång till läkemedel vid narkolepsi bedöms angeläget. Eftersom Wakix är ett förskrivningsläkemedel, är hantering genom förmånsansökan hos TLV önskvärt.

Wakix är avsett för vuxna för behandling av narkolepsi, med eller utan kataplexi.