Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Waylivra (volanesorsen)

NT-rådet har utsett Waylivra till nationell samverkan 2018-10-17,  vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Motivering: Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonomisk värdering.

Utredning pågår och under tiden rekommenderas regionerna att avvakta användning av Waylivra.

Mer om nationellt ordnat införande

Waylivra är är indicerat som ett tillägg till kostterapi för vuxna patienter med genetiskt bekräftad familjär kylomikronemi och hög risk för pankreatit, när diet och triglyceridsänkande behandling inte har haft tillräcklig effekt.