Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Xyrem (natriumoxibat)

NLT-gruppen publicerade 2011-12-20 en rekommendation om hur landstingens undantagsrutin kan användas för subvention av Xyrem vid sidan av läkemedelsförmånerna. Xyrem (natriumoxibat) är indicerat för behandling av narkolepsi med kataplexi hos vuxna patienter, men fick ny aktualitet då det fördes fram som ett tänkbart alternativ vid behandling av narkolepsi även hos barn och unga, trots avsaknad av godkänd indikation.