Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Yescarta (axicabtagene ciloleucel)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Yescarta 2017-12-06. Utredning pågår.

Motivering: Ny innovativ terapiform som väntas bli resurskrävande och kan innebära behov av omorganisation av vården.

Yescarta (axicabtagene ciloleucel) är en CAR T-cellsterapi avsedd för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) och primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (PMBCL).