Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Zaltrap (aflibercept)

Aflibercept är indicerat för kombinationsbehandling med irinotekan/5- fluorouracil/folinsyra kemoterapi för vuxna patienter med metastatisk kolorektal cancer som är resistent mot eller har progredierat efter oxaliplatininnehållande behandling.