Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Zolgensma (onasemnogen abeparvovek)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Zolgensma 2019-03-12 vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Motivering: Angelägen och förväntat kostsam behandling.

Utredning pågår.

Mer om nationellt ordnat införande.

Zolgensma (onasemnogen abeparvovek) är en genterapi för behandling av spinal muskelatrofi typ 1.