Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Zynteglo (lentiGlobin)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Zynteglo 2019-03-12. Utredning pågår.

Zynteglo är en βA-T87Q-globin genterapi avsedd för behandling av för vuxna och ungdomar med transfusionskrävande β-thalassemi och en non-β0/β0 genotyp.