Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Zytiga (abirateron)

Zytiga är tillsammans med prednison eller prednisolon indicerat för:

– behandling av nydiagnostiserad högrisk metastaserad hormonkänslig prostatacancer hos vuxna män i kombination med androgen deprivationsterapi

– behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män som är asymtomatiska eller har milda symtom efter svikt av androgen deprivationsterapi hos vilka kemoterapi ännu inte är indicerad

– behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller efter en docetaxelbaserad kemoterapiregim.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »