Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Arkiv

Här finns rekommendationer från NT-rådet, antingen för att de ersatts av en ny rekommendation eller för att NT-rådet inte kan garantera aktualiteten.

Baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen av läkemedlet eller indikationen, avger NT-rådet (fram till 1 januari 2015, NLT-gruppen) en rekommendation till landstingen om användning. Mer om rekommendationer.

Insulinpumpar av typen hybridpumpar vid diabetes 2018-02-09

Kontinuerlig glukosmätare för diabetes FreeStyle Libre 2017-06-15

Optune 2017-05-18

Senast ändrad 2018-11-15