Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Fullmaktsgruppen

Alla regioner har en person utsedd med fullmakt att företräda sin region i överläggningar med TLV i samband med förmånsbeslut.

Fullmaktsgrupperingen arbetar tillsammans med SKL och TLV med receptläkemedel (inom förmånsprocessen) men samverkan kan även omfatta även gemensamt förhandlingsarbete för rekvisitionsläkemedel

Innehavare av fullmakt att företräda respektive region i samverkan med TLV är listade på TLV:s webbplats.

Senast ändrad 2019-09-11