Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Fullmaktsgruppen

Alla landsting har en person utsedd med fullmakt att företräda landstinget i överläggningar med TLV i samband med förmånsbeslut.

Fullmaktsgrupperingen arbetar tillsammans med SKL och TLV med receptläkemedel (inom förmånsprocessen) men samverkan kan även omfatta även gemensamt förhandlingsarbete för rekvisitionsläkemedel

Innehavare av fullmakt att företräda landsting/region i samverkan med TLV är listade på TLV:s webbplats.

Uppdaterad: 2018-05-07