Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Fyrlänsgruppen: Livscykel- och Marknadsfunktionen

Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland har ett etablerat samarbete för läkemedelsfrågor inom den så kallade fyrlänsgruppen. Inom Landstingens samverkansmodell för läkemedel ansvarar fyrlänsgruppen för Marknadsfunktionen, och Livscykelfunktionen, inklusive Horizon scanning.

Marknadsfunktionen

Marknadsfunktionens bedriver marknadsbevakning och sortimentsanalys, bidra till utvecklings-och samordningsarbetet av landstingens upphandlingsmallar för läkemedel tar fram förslag på en landstingsgemensam upphandlingsplan för läkemedel. Marknadsfunktionen medverkar också i arbetet med trepartsöverläggningar mellan TLV, landstingen och företagen och i förhandlingar gällande NT-rådets ärenden.

Livscykelfunktionen

Text inte klar, återkommer

Kontaktuppgifter

Koordinator Livscykelfunktionen: Kristina Aggefors, kristina.aggefors@sll.se
Koordinator Horizon scanning: Anna Bergkvist Christensen, Anna.BergkvistChristensen@skane.se

Koordinator Marknadsfunktionen: Lena Gustafsson, lena.ma.gustafsson@vgregion.se

Uppdaterad: 2018-05-07