Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Livscykelfunktionen

Livscykelfunktionen är en av utförarfunktionerna i Landstingens samverkansmodell för läkemedel. Livscykelfunktionen genomför Horizon scanning, framtagande av införande- och uppföljningsprotokoll och koordinerar av nationell uppföljning av nya läkemedel.

Kontaktuppgifter

Koordinator införande och uppföljning: Kristina Aggefors, kristina.aggefors@sll.se
Koordinator Horizon Scanning: Anna Bergkvist Christensen, anna.bergkvistchristensen@skane.se

Senast ändrad 2019-07-08