Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik

Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik är styrgrupp och beställarfunktion för landstingens samverkansmodell kring läkemedel: NT-rådet (nya terapier), livscykelfunktion, förhandlingsdelegation, marknadsfunktion och samordningsfunktion. Gruppen är nominerad regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer.

Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik ingår i Landsting och regioners system för kunskapsstyrning.

Ledamöter i styrgruppen

Ordförande: Johan Bratt, Stockholm/Gotlands sjukvårdsregion
Ann Söderström, Västra sjukvårdsregionen
Åsa Himmelsköld, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Pia Näsvall, Norra sjukvårdsregionen
Johan Rosenqvist, Sydöstra sjukvårdsregionen                                         
Pia Lundbom, Södra regionen                                                                
Åsa Sandgren Åkerman, Sveriges Kommuner och Landsting
Sekreterare/processtöd: Sofie Alverlind, Sveriges Kommuner och Landsting, sofie.alverlind@skl.se

Senast ändrad 2019-07-08