Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Regionrepresentanter

Varje region har en kontaktperson utsedd att vara länk mellan det nationella arbetet med ordnat införande av nya läkemedel och de lokala processerna i respektive region.

Regionrepresentanterna ansvarar för att information, kunskapsunderlag och de rekommendationer som tillhandahålls inom ramen för den nationella processen för införande av nya läkemedel, når berörda verksamheter och beslutsfattare i Regionerna. Läkemedelskommittéerna är också viktiga mottagare och  informationsbärare och verktyg för ordnat införande. Regionrepresentanterna ansvarar också för att föra fram behov till den nationella nivån.

Regionrepresentanterna är utsedda av respektive hälso- och sjukvårdsdirektör.

Kontaktuppgifter

Region Jämtland Härjedalen
Karin Lindgren karin.lindgren@regionjh.se

Landstinget Blekinge
Jonas Röman jonas.roman@ltblekinge.se

Landstinget Dalarna
Bengt Malmqvist bengt.malmqvist@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna
Maria Gradén maria.graden@ltdalarna.se

Landstinget i Kalmar län
Petra Hallén petra.hallen@ltkalmar.se

Region Kronoberg
Magnus Munge magnus.munge@kronoberg.se

Landstinget i Uppsala län
Sofie Schwan sofie.schwan@regionuppsala.se

Landstinget i Värmland
Tove Tevell tove.tevell@liv.se

Landstinget Sörmland
Lars Steen lars.steen@dll.se

Landstinget Västernorrland
Carin Svensson carin.svensson@lvn.se

Landstinget Västmanland
Inge Eriksson inge.eriksson@ltv.se

Norrbottens läns landsting
Anders Bergström anders.bergstrom@nll.se

Region Gotland
Thomas Kunze thomas.kunze@gotland.se

Region Gävleborg
Björn Ericsson bjorn.ericsson@regiongavleborg.se

Region Halland
Eva Rimbom-Bornefalk eva.ribombornefalk@regionhalland.se

Region Jönköpings län
Mårten Lindström marten.lindstrom@rjl.se

Region Skåne
Maria Landgren maria.landgren@skane.se

Region Östergötland
Ulrika Whiss ulrika.whiss@regionostergotland.se

Region Stockholm
Kristina Aggefors kristina.aggefors@sll.se

Västerbottens läns landsting
Jörn Schneede jorn.schneede@medbio.umu.se

Västra Götalandsregionen
Anna Lindhe anna.lindhe@vgregion.se

Västra Götalandsregionen
Anna Wallman anna.wallman@vgregion.se

Region Örebro län
Maria Palmetun Ekbäck maria.palmetun-ekback@regionorebrolan.se

Senast ändrad 2019-09-11